Algemene voorwaarden

 

1. Bestellen:

Het bestellen van meubels bij CustomWood kan via deze webshop, telefonisch of per e-mail, wij zullen altijd een opdrachtbevestiging sturen per e-mail.
In de opdrachtbevestiging staat het bestelde meubel, de prijs en de levertijd.

2. Productie:

Wij gaan uw meubel maken nadat wij van u een opdrachtbevestiging hebben ontvangen en wanneer de aanbetaling bij ons binnen is.

3. Levertijd:

CustomWood hanteert normaal gesproken een levertijd van ca. 2 tot 4 weken vanaf opdrachtbevestiging. Een eventuele overschrijding van de levertijd geeft u als klant geen reden voor annulering van de opdracht.

4. Verwerking:

De meubels worden voor levering grondig geschuurd en gewassen zodat u geen last heeft van splinters of stofresten. Bij de montage van de bestelde meubels gebruiken wij veelal lijm en deuvels. U zult dan ook zo min mogelijk zichtbare schroeven of spijkers zien.

5. Materiaal:

De meubels gemaakt door CustomWood worden gemaakt van 1e keus gebruikte steigerplanken. De planken komen rechtstreeks van de bouw en worden na droging door ons verwerkt tot een meubelstuk. De gebruikte planken zijn ca. 3 cm dik en ca. 20 cm breed.

6. Prijzen:

De prijzen van CustomWood zijn zeer concurrerend en vaak ver beneden de prijs van medeaanbieders. Door de schommelende houtprijs kunnen de prijzen weleens wijzigen. De afgesproken prijs in de opdrachtbevestiging is daarentegen ten allen tijde bindend voor zowel de kopende als de verkopende partij.
Voor de prijzen op de website van CustomWood geldt typefouten en prijswijzigingen voorbehouden.

7. Garantie:

Wij gebruiken (gebruikt) hout. Hout is een natuurproduct, daarom kunnen houten producten in structuur en kleur afwijken en bij warmte en of vochtigheid veranderen. Dit is een bewijs dat het materiaal echt hout is en geeft het hout juist zijn robuuste en doorleefde uiterlijk. Kieren en scheuren in het hout zijn dan ook geen reden tot claimen. De door CustomWood geleverde producten voldoen aan de gebruikelijk eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud door koper en/of door derden.

8. Aansprakelijkheid:

Als klant bent u zelf te allen tijde aansprakelijk voor het correcte gebruik van de geleverde goederen. CustomWood is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade of geenszins verplicht om over te gaan tot betaling of vergoeding in welke vorm dan ook.

9. Bezorging:

De bestelde meubels kunnen door CystomWood bezorgd worden. De bezorgkosten zijn afhankelijk van de plaats van bestemming en het aantal meubelstukken.
In de opdrachtbevestiging worden indien van toepassing de bezorgkosten altijd vermeld.

10. Privacy:
Door te bestellen geeft u tegelijkertijd toestemming aan CustomWood zonodig uw persoonsgegevens te gebruiken.Voor elk websitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacybeleid.
Verkoper respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

11. Overmacht:
CustomWood is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten aan schuld, en evenmin krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Onder overmacht wordt hier verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
Verkoper kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij.

11. Aansprakelijkheidsuitsluiting:
De inhoud van deze website alsmede de inhoud van alle andere uitingen van de verkoper op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. CustomWood kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Custom wood is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

12. Copyright:
Niets uit de website van de verkoper mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van de verkoper.

13. Bedrijfsinformatie:
De verkoper is geregistreerd in het handelsregister onder nummer: 0837.970.825

Custom Wood

St. Odilialaan 61
3930
Hamont-Achel - België

Gsm ( B ): 0468 22 12 73
Gsm ( NL ): 0031- (0)6 18 15 18 70
info@customwood.be

BTW BE 0837.970.825
 

Openingsuren winkel/showroom

Let op ! tijdelijk aangepaste openingstijden

Vr :          10u00 – 18u00
Za :         10u00 – 17u00
Zo :         12u00 – 17u00